ตุลาคม 22, 2020

แนะนำ อาหารไทย 4 ภาค เมนูประจำท้องถิ่น ที่คุณต้องลอง!

แนะนำ อาหารไทย 4 ภาค เมนูประจำท้องถิ่น ที่คุณต้องลอง!

เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว อาหารการกินก็จะแตกต่างกันออกไป ตามวัตถุดิบที่หาได้จากแหล่งอาหารในพื้นที่นั้น ๆ อาหารไทย 4 ภาค เป็นอาหารพื้นเมืองของคนไทย โดยอาหารไทยในแต่ละภูมิภาค จะมีความหลายหลาย แตกต่างตามภูมิประเทศ ฉะนั้น เราจึงอยาก แนะนำ อาหารไทย 4 ภาค เมนูประจำท้องถิ่น ที่คุณต้องลอง มาให้คุณได้รู้จัก เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดอาหารของภาคนั้น ๆ เมื่อคุณไปเยือน ถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักพร้อม ๆ กันเลย

อาหารไทย 4 ภาค เมนูประจำท้องถิ่น ที่คุณต้องลอง

แนะนำ อาหารไทย 4 ภาค เมนูประจำท้องถิ่น ที่คุณต้องลอง!
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สะเดาน้ำปลาหวาน ภาคกลาง

ภาคกลาง นับได้ว่าเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าภาคอื่น ๆ ถือได้ว่าภาคกลาง เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากสภาพทางภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลอง หนอง บึงมากมาย จึงทำให้ภาคกลางเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรม หรือปศุสัตว์ นอกนั้นจากในบางพื้นที่ของภาคกลาง ยังมีบางส่วนที่ติดกับทะเลจึงทำให้ภาคกลาง มีวัตถุดิบที่ใช้ในกาปรุงอาหารที่หลากหลาย อาหารภาคกลาง เป็นประดิษฐ์กรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติได้แก่ จีน อินเดีย เขมร พม่า เวียดนามและประเทศจากชาติตะวันตกที่ เข้ามานับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

ตัวอย่างได้แก่ อาหารประเภทแกงกะทิและเครื่องแกง ได้รับอิทธิพลมาจากชาวฮินดู การผัดโดยการใช้กระทะและน้ำมันมาจากประเทศจีน ขนมเบื้องไทย ดัดแปลงมาจากขนมเบื้องญวน ขนมหวานประเภททองหยิบ ทองหยอด ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศทางตะวันตก  อาหารภาคกลางเป็นอาหารที่มักจะมีเครื่องเคียงของแนมร่วมรับประทานด้วย เช่น น้ำพริกลงเรือ แนมด้วยหมูหวาน น้ำปลาหวานทานกับสะเดา เป็นต้น

แนะนำ อาหารไทย 4 ภาค เมนูประจำท้องถิ่น ที่คุณต้องลอง!

น้ำพริกอ่อง ภาคเหนือ

ในอดีตบริเวณภาคเหนือของไทยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนามาก่อน โดยศูนย์กลางทั้งหมดอยู่ที่เชียงใหม่ ภายหลังคนไทยได้อพยพไปทางใต้และตั้งอาณาจักรสุโขทัย ให้เป็นเมืองหลวงของสยาม หลังจากสมัยสุโขทัย ก็ต่อด้วยอยุธยาเป็นลำดับต่อมาและท้ายสุดที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในปัจจุบัน ช่วงที่อาณาจักรแห่งนี้เรืองอำนาจ ได้แผ่ขยายอาณาเขตเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาวและมีผู้คนจากดินแดนต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งนี้

จึงได้รับวัฒนธรรมหลากหลายจากชนชาติต่าง ๆ เข้ามาในชีวิตประจำวันรวมทั้งอาหารการกินด้วย เนื่องจากทางภาคเหนือมีอากาศที่เย็นจึงทำให้มีพืชผักที่สดกว่าในจังหวัดอื่น ๆ ทำให้ส่วนประกอบของอาหารทุกมื้อจะมีผักเป็นส่วนใหญ่ อาหารที่เป็นที่รู้จักกันทางภาคเหนือ บางประเภทก็ได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าและลาว จึงทำให้อาหารพื้นบ้านหรืออาหารท้องถิ่นในบางที่อาจจะมีรสชาติที่แตกต่างกันไป

แนะนำ อาหารไทย 4 ภาค เมนูประจำท้องถิ่น ที่คุณต้องลอง!

ส้มตำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อาหารอีสาน)

สำหรับชาวอีสานนั้น ดำรงชีพและหากินตามสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ กลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานตามภูเขาตามป่า ย่อมเหมาะแก่การเลี้ยงชีพด้วยอาหารป่า ล่าสัตว์ หาเห็ด หาผึ้ง เป็นต้น ชาวอีสานมีวิถีชีวิตที่ดำเนินเรียบง่าย รับประทานอาหารได้ทุกอย่าง อาหารพื้นบ้านอีสานส่วนใหญ่แล้วจะออกรสชาติไปทางเผ็ด เค็มและเปรี้ยว รู้จักการนำสิ่งต่าง ๆ มาทำดัดแปลงเป็นอาหารในท้องถิ่น

อาหารทางอีสานทุกมื้อจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบหลักและพวกเนื้ออย่างเช่น เนื้อปลา เนื้อวัว หรือเนื้อควาย แล้วแต่ความชอบของบุคคลนั้น เครื่องปรุงอาหารอีสานที่สำคัญและแทบขาดไม่ได้เลยคือ ปลาร้า (ปลาแดก) ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาด้านการถนอมอาหารของบรรพบุรุษของชาวอีสาน ถ้าจะกล่าวว่าชาวอีสานทุกครัวเรือนต้องมีปลาร้าไว้ประจำครัวก็คงไม่ผิดนัก ปลาร้าใช้เป็นส่วนประกอบหลักของอาหารได้ทุกประเภท  เหมือนกับที่ชาวไทยภาคกลางใช้น้ำปลา ซึ่งปลาร้า นอกจากจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารแล้ว

ปลาร้ายังเป็นส่วนประกอบในการปรุงรสชาติของอาหารอีกอย่างหนึ่ง ที่ทำให้รู้จักกันทั่วประเทศไทยไปจนถึงทั่วโลก ที่เรียกกันว่า ส้มตำ เป็นภาษากลางที่ใช้เรียกกันทั่วไป แต่ถ้าเป็นชาวอีสานจะเรียก ตำบักหุ่ง หรือ ตำส้ม ส้มตำของชาวอีสานจะมีความหลากหลายทั้งพืชผัก ผลไม้ ชนิดต่าง ๆ สามารถนำมาตำรับประทานได้ทั้งสิ้น เช่น ตำมะละกอ ตำถั่วฝักยาว ตำกล้วยดิบ ตำหัวปลี ตำมะยม ตำลูกยอ ตำแตง ตำสับปะรดตำมะขาม ตำมะม่วง เป็นต้น ซึ่งจะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทแต่โดยรวม ๆ แล้วจะเน้นที่ความมีรสจัดจ้านถึงใจและเน้นรสชาติเปรี้ยว

แนะนำ อาหารไทย 4 ภาค เมนูประจำท้องถิ่น ที่คุณต้องลอง!

แกงไตปลา ภาคใต้

           อาหารภาคใต้ มีเอกลักษณ์สำคัญ คือ รสชาติเผ็ดร้อน รสเค็ม รสเปรี้ยว ไม่นิยมรสหวาน เพราะวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองของชาวใต้นี้มีความเหมาะกับสภาพภูมิอากาศและสุขภาพอย่างมากมายเนื่อง เนื่องจากภาคใต้มีภูมิอากาศร้อนชื้น ทำให้ง่ายแก่การเจ็บป่วย ดังนั้นอาหารพื้นเมืองที่รับประทานส่วนมาก จะมีรสเผ็ดช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและช่วยป้องกันการเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดี

อาหารภาคใต้ เป็นอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านและชอบใส่เครื่องเทศมาก ๆ โดยเฉพาะขมิ้น เพื่อดับกลิ่นคาวของอาหารทะเลจำพวก กุ้ง หอย ปู ปลา คนใต้ชอบกินผักกับอาหารแทบทุกชนิด เพื่อช่วยลดความเผ็ด ผักที่กินกันมากได้แก่ สะตอ กระถิน ถั่วฝักยาว ถั่วพู แตงกวา แตงร้าน

อาหารจานเดียวแบบฉบับชาวใต้ คือ ข้าวยำปักษ์ใต้ ที่ประกอบด้วยเครื่องเครามากมาย ตั้งแต่มะพร้าวขูดคั่ว กุ้งแห้งป่น ตะไคร้ ใบมะกรูด ดอกดาหลา ถั่วฝักยาว ใบชะพลู ส้มโอ ถั่วงอกแตงกวา มะนาว เป็นต้น ส่วนอาหารจานเด่นได้แก่ แกงไตปลา ที่อุดมด้วยหน่อไม้ ถั่วฝักยาว ฟักทอง มันเทศ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ มะเขือเปราะ มะเขือพวง หรืออย่างเคยคั่ว ที่เป็นน้ำพริกเครื่องจิ้มกับผักเหนาะ เช่น หัวปลี สะตอ ลูกเนียง ลูกเหรียง ยอดกระถิน มะเขือ ต่าง ๆ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการ แนะนำ อาหารไทย 4 ภาค เมนูประจำท้องถิ่น ที่คุณต้องลอง ที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้ ซึ่งอาหารทั้ง 4 ภาค ไม่มีภาคใดที่อร่อยและรสชาติดีไปกว่ากันเลย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคน หากได้ไปท่องเที่ยวในภาคใดก็ลองไปชิมร้านอาหารเด็ด ๆ ลือชื่อของจังหวัดหรือภาคนั้น ๆ ดู คุณก็จะได้พบเจอกับความแปลกใหม่ ถือเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับชีวิตอีกด้วย

เตือน! 6 โรคอันตราย ที่มาพร้อมกับหน้าหนาว เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศก็จะเริ่มเย็นลง ทำให้อุณหภูมิในร่างกายมีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้อากาศที่เย็นลงเช่นนี้ยังเป็นการเอื้อต่อการอยู่รอด และแพร่กระจายของไวรัสได้เป็นอย่างดี

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม : ความสำคัญของกลยุทธ์ “CRM” สำหรับนักธุรกิจ